sobota, 4. februára 2017

Evolucia vesmíru

Za predpokladu, že vesmír riadi vyložene evolúcia nutne plynie, že vesmírov je viac! Potom by sme dokázali vysvetliť zvyšok, napr. citlivé nastavenie fyzikalnych konštánt. zároveň by strunári boli nasmerovaní správnym smerom a z tejto teorie by sme v buducnosti dokazali zozat ovocie.

sobota, 21. januára 2017

Evolúcia a jej význam -2.diel

Nové zaujímavé pohľady - nelineárnosť

Kľúčovú úlohu v biologickej evolúcii zohráva práve prirodzený výber.  Prirodzený výber je intuitívny pojem, ktorý je dobre podchytený z našej bežnej skúsenosti v živote, prírode. No tento prirodzený výber skrýva aj značne zaujímavé správanie. Ide totiž o nelineárny systém. A tu to začína byť nepomerne zložitejšie, no stále uchopiteľné, do významnej miery pochopiteľné a nájdeme tu súvislosť s novou odnožou matematiky a to teórie chaosu a fraktálnych štruktúr. Dá sa povedať, že drvivá väčšina nášho sveta vôkol je práve nelineárna.  Samozrejme za čias Darwina nebolo jasne čo presne tento systém obnáša a ako sa detailne správa (poznatky matematiky 20 storočia). Tu ešte spomeniem, že túto spojitosť aj keď preukázateľnú biológovia nespomínajú (možno len o nej moc informácii nemajú a nesnažia sa to spájať J). Viac menej aj nejaké nezrovnalosti s intuitívnym konceptom/teóriou Darwina sa dajú vysvetliť správaním sa nelineárnych systémov „teórie chaosu“.

Z nej napr. vyplýva, že rýchlosť zmien nie je konštantná po celý čas. Príklad môže slúžiť Kambrická explózia druhov. Ďalším zaujímavým ukážkovým príkladom tohto nelineárneho systému sú napr. chemické pokusy - Žhabotinský. Tento pokus patrí medzi disipatívne systémy z hľadiska teórie chaosu.

Zamrznutá evolúcia prof. Jaroslav Flegr:

V tejto prednáške prof. Flegr rozoberá práve určité nejasnosti v pôvodnej Darwinovej evolúcii.  Odporúčam si pozrieť túto prednášku kde prostredníctvom svojich zistení sa pozerá na tu nelineárnosť prirodzeného výberu, ktorú klasifikuje ako plasticita a elasticita biologickej evolúcie. Taktiež rozoberá aj teóriu prof. Richarda Dawkinsa – sebecký gén.  Táto prednáška práve poukazuje aj na hlbokú súvislosť evolúcie (konkrétne prirodzeného výberu) s teóriou chaosu nelineárnych systémov.
//S poznatkami 20 a 21 storočia sa mozaika poznania evolúcie dostane do novej úrovne krásy a hĺbky, posledný diel J//pondelok, 26. decembra 2016

Evolúcia časť 1

Evolúcia a jej význam -1 diel


Základný koncept biologickej evolúcie


Táto téma je tak rozsiahla, že venovať sa všetkým aspektom by vydalo na samostatnú knihu. Azda najskôr je potrebné uviesť, že túto významnú teóriu formuloval pre živé organizmy (biologická evolúcia) významný prírodovedec Charles Darwin.  Podnety na svoju teóriu získal expedíciou okolo sveta na lodi Beagle. Hlavné postavenie získali Galapagy a trinásť druhov piniek (drobné vtáky) a ich veľká podobnosť. Formuloval základný princíp evolúcie založený na:
 1. Variabilita jedincov toho istého druhu – mierne odlišnosti jedincov v populácii.
 2. Prirodzený výber – jedince lepšie adaptované meniacemu sa prostrediu sa časom presadia a rozmnožia, menej prispôsobivé časom budú vytlačené.
Tento evolučný mechanizmus bol koncipovaný pre mikroevolúciu (evolučný proces prebiehajúci v rámci druhu) a makroevolúciu (proces kde vznikajú nové druhy a evolúcia týchto druhov).

Tento mechanizmus 1), 2) postuluje, že všetky živé organizmy sú postupne časom (milióny rokov) vytvorené v celej svojej rozmanitosti a komplexnosti. Na prvý pohľad sa zdá, že toto nie je možné takýmto mechanizmom (teda náhody a prirodzeného výberu) vytvoriť takú obrovskú škálu živých organizmov v tej nepredstaviteľnej škále. Kto pozná, resp. videl zložitosť jedinej bunky (eukaryotickej bunky) tak si povie, že v tom musel byť aj nejaký zásah (vyššia moc, inteligentný design). Treba spomenúť, že biologická evolúcia sa netýka vzniku života. Vzniku života sa venuje samostatná oblasť abiogenéza. Evolučná teória sa teda výlučne venuje vzniku a zmenám druhov počas dlhého obdobia, kde z jednoduchších foriem života sa postupne gradualisticky (postupné maličké zmeny) vytvorí všetko ostatné. Počas evolúcie života na planéte dochádza počas miliónov rokov k niekoľkým veľkým vymieraniam. Pre evolúciu života a teda aj zmeny v rozmanitosti (vznik nových druhov) je práve vymieranie jedným z kľúčových faktorov. Postupom času hlavne vďaka znalostiam genetiky sme pôvodnú teóriu Darwina obohatili a vznikla tzv. Neodarvinovská teória.


Samozrejme táto teória vyvoláva dodnes kontroverzné „súboje“ kreacionistov voči tejto teórii, náboženské akcie, animozitu. Jedným z najhlavnejších argumentov kreacionistov je že nemáme „polotovary, medzičlánky“ u organizmov ale vždy plne funkčné a prispôsobené organizmy.

 

Dôkazy pre evolúciu

 1. Fosílne nálezy prechodných foriem preskúmané paleontológmi, nálezy priradené v čase (geologické a fyzikálne merania).
 2. Dôkazy o príbuznosti molekulárnej biológii v sekvenciách DNA organizmov, biochémie atd.
 3. Rôzne dôkazy mikroevolúcie v prírode ale aj v laboratórnych podmienkach (baktérii, vírusov atd.).

Neodarvinizmus

Darwin položil základy evolučnej teórie no neobjasnil niektoré aspekty hlbšie. V 30 rokoch s novými poznatkami v oblasti genetiky a molekulárnej biológie došlo k zásadnému posunu v oblasti vysvetlenia variability jedincov tej istej populácie. Zistilo sa, že zdrojom variability organizmov sú mutácie. Tieto mutácie (zmeny na DNA) vznikajú chybným prepisom DNA, žiarením, vplyvom rôznych baktérii a vírusov. Táto zmena na DNA  je bázou tzv. genotypickej variability, tá je potom základom zmeny fenotypickej (vzhľad, vlastnosti organizmov). Mutácie sú teda molekulárnym motorom zmien (prinášajú variabilitu jedincov)a sú výsledkom náhodných procesov na kvantovej úrovni.  Väčšina mutácii génov je pre organizmus škodlivá a organizmus sa bráni svojím obranným mechanizmom proti nechceným zmenám. Prospešných mutácii pre organizmus je v nepomernej menšine voči negatívnym. Prospešné mutácie sú tie ktoré by poskytli určitú výhodu pre život organizmu. utorok, 24. septembra 2013

Nevedomosť gamblerov

Úvod

Chlieb a hry // staré rímske pravidlo.  No sú aj nebezpečné hry, ktoré Vás môžu stáť aj značné úspory, no v horšom prípade aj dlhy. Človek od nepamäti mal rad hry, výzvy, adrenalín, riziko, hazard...

casino

No a dnes na každom druhom rohu svietia blikajúce svetla miestnych herní, ktoré lákajú na zábavu o peniaze. Na internete sa to rozšírilo rýchlosťou nevídanou.  Načo chodiť do herní osobne, keď o peniaze sa dá prísť aj z domu J

Dokonca to zašlo tak ďaleko, že samotne kasína „spoločnosti ktoré prevádzajú hazardné hry“ platia rôznym špekulantom (prostredníctvom bonusov pri sprostredkovaní ďalšej obetnej ovečky), ktorí ale teraz naozaj našli zaručený spôsob ako rýchlo zarobiť peniaze práve tam kde ich hráči strácajú. Samozrejme marketingové techniky sa zlepšujú ako napr. uvítacie bonusy, keď sa zaregistrujete práve do ich kasína a začnete hrať.

Hesla kto nehrá nemôže ani vyhrať ! Samozrejme chýba tam aj druhá veta, kto nehrá nemôže ani prehrať, lebo aj to sa stáva, no gamblér ide vždy s pocitom, že platí iba ta prvá veta a keď doteraz neplatila, tak práve dnes sa to všetko vynahradí a konečne sa šťastie usmeje aj na neho.  Lebo tentoraz už ma ten správny spôsob ako vyhrať. Nejdem sa rozpisovať o nepodstatných veciach a prejdem rovno na ten kameň mudrcov, ktorý by mali objaviť aj tí, čo majú pocit, že si idú do herne po výplatu...

Mýtus o navyšovaní stávok

To je presne ten zaručený recept, ktorý začali ponúkať  99% tých čo našli zaručenú stratégiu na to ako vyhrávať. Volá sa to martingale systém a začal sa používať aj v inom kasíne s názvom BURZA.
Z matematického hľadiska sa dá jednoducho vyvrátiť výhodnosť tohto systému, stačí si pozrieť odkaz na wikipediu. Tak malo stačí, pozrieť sa na to cez matematiku a je po zaručenom systéme a netreba to skúšať na vlastnej koži.


Iné systémy

Žiadnym trikom, stratégiou sa NEDÁ nájsť konzistentná výhoda,  keď je hra postavená pravidlami už od začiatku nevýhodne pre hráča. Pokiaľ neporušujete pravidla hry nejakým zariadením, alebo inou nepovolenou výhodou.

Nedá sa spoliehať na štastie

Ani vtedy keď sa dlho nedarilo a teraz už musí prísť aj šťastie z hľadiska pravdepodobnosti. Nikto predsa nevidí do budúcnosti kedy príde, či za chvíľku alebo ešte dlho nie/pokiaľ vidí porušuje pravidla kasína J/

Geometrické vzory, vzory chovania

Ani tadiaľto cesta nevedie. Vzory sa síce opakujú ale je ich viac a nikdy nie je jasne dopredu ktorý príde. Táto kvázi výhoda sa začala objavovať pri obchodovaní na burze. Niečo o tom pojednáva //elliotwave.com. V skutočnosti ide o dosť sporné tvrdenie a výhoda je skôr klam kompozície.  Takže bez skutočne preverenej výhody nie je možné konzistentne, dlhodobo profitovať.

Počítanie kariet

Edward R. Thorp vymyslel zjednodušené počítanie kariet v hre black jack, ktoré malo poskytnúť výhodu 2%-3% pre hráča. Napísal neskôr aj o tom knihu „Beat the dealer“. Skutočne sa to dočasne podarilo a naozaj sú prípady z minulosti, ktorým sa podarilo na počítaní kariet v black jack zarobiť.

V súčasnosti samozrejme v kasínach o tejto technike vedia a snažia sa ju dostatočne eliminovať napr. častejším miešaním, väčším počtom balíkov kariet, a najviac túto metódu eliminuje, že sa nikdy hra nedohrá s jedným miešaním, či hraním do poslednej karty v balíku kariet. Takže výhoda je dnes dostatočne eliminovaná.

Potom prišli aj iné nápady, ktoré súvisia s technikou miešania. To však už je zbytočne popisovať, keďže dnes už sa donesú premiešané karty a nemiešajú sa pred očami hráčov.
PokerBot

Najpopulárnejšia hra dnes Poker – Taxas Hold’em. Tu hrajú hráči proti sebe a kasíno iba účtuje poplatky za sprostredkovanie hry.  Nehrá sa teda proti kasínu, ale proti iným hráčom.

Hra sa rozšírila aj prostredníctvom internetu kde sa objavili aj hráči za ktorých hral software – tzv. pokerbot. Tento program buď automaticky, alebo poloautomaticky hrá proti ostatným hráčom cez internet. Vyhodnocuje pravdepodobnosť vzhľadom na vyložené karty a pod. V tomto smere nemá človek šancu pri malých obmedzených stávkach človek dlhodobo vyhrávať proti programu. A samozrejme vývojári neustále zlepšujú pokerbotov. Tak v čom je teda háčik? No v tom, že pokerbot nie je povolený! A samozrejme, že sa na serveroch snažia odhaliť pokerbota podľa vzorcov správania.štvrtok, 12. septembra 2013

Košický Ťuťumuťu – alebo ako sa súdiť za zrušenie fyzikálnych teórii

Už názov hovorí veľa. Toto vyznie ako konšpiračná teória, bohužiaľ/našťastie je to slovenská tragikomédia.

Myslitelia

Takže máme tu niektoré prípady z Košíc ako napr. Bolčo (čo vyvratil teoriu relativity), Apjar (čo našiel teóriu všetkého),Krafčík(čo chcel zmeniť klímu hrádzkami – revitalizačný program SR) a v neposlednom rade veľkého, troj-jediného   GRSc. Alexander Jozef JÁRAYa a jeho učeníka Bukovana (ykub).

Tak máme mysliteľov z Košíc, pričom ústredná postava Alexander Jozef Jaray je neodškriepiteľne najzaujímavejšia (zrejme z hľadiska medicíny a zábavy) osobnosť. Takže zopár informácii nájdeme tu:
jaray.blog.sme.sk (JA ALEXANDER SOM BOH) – rozsiahla encyklopédia myšlienok troj-jediného, alebo aj viacnásobného (Kocel, Attila, Adwerq, Junak, Hnipirdo, ...niektoré už aj neaktívne) – nicky diskutujúcich pod jeho dielami.
No a keďže nepomohol rozsiahly blog a iné blogy a fóra, kde chcel presvedčiť Jaray o „omyloch fyziky“ tak sa rozhodol, že sa domôže veľkej nápravy cez Košický súd. Medzi tým bol na rôznych seansách kde pálil ústavu SR, alebo vybíjal okna atd. To všetko je sa možné dozvedieť zadaním do googla meno tohto velikána.

Predmet záujmu

Najzaujímavejšie je celoživotné odhodlanie, že musí napraviť "grázlovskú fyziku a matematiku" a vniesť do sveta svoju kvantovú reálnu fyziku kde kravy nemiznú pri násobení číslom nula.

Pozrime sa na ústredné problémy, ktoré velikán rieši pol svojho života no doposiaľ neúspešne:
 • Dostredivé zrýchlenie, čo nič nezrýchľuje
 • Sila, čo musí vždy zrýchľovať teleso
 • Neekvivalencia  gravitačnej a zotrvačnej hmotnosti – u neho váhy.
 • Vektory ako pliaga všetkého
 • Reálne násobenie hmotných objektov a ich dimenzii
 • Absolútny pohyb telies a ich styčných tlakov
 • Boj proti Newtonovým zákonom (najmä 3NZ), zákonom teórie relativity a mnoho ďalších zverstiev napáchaných polobláznami- vedcami
Dalo by sa vymenovať toho veľa, ale zhruba keď povieme, že neexistuje správna fyzikálna teória podľa GRSc. Alexander Jozef JÁRAYa nebudeme ďaleko od pravdy. Takže veľký mysliteľ sa rozhodol spochybniť skoro všetko, načo trocháriť...

Piesenka

Jeho najobľúbenejšia pieseň, ktorú často linkuje v svojich diskusiách je J:

Vrelo odporúčam prísť sa zabaviť na humorných myšlienkach tohto dejateľa z Košíc, diskusiu už aj SME prestalo cenzurovať.nedeľa, 25. augusta 2013

Interpretácia kvantovej mechaniky

Úvod

Matematický aparát kvantovej mechaniky nám poskytuje možnosť predpovedať rôzne experimenty. Kvantová mechanika je vystavaná na ucelenej teórii interakcii častíc a ich správania sa v mikrosvete.  

Jej hlavné aspekty/atribúty by sa dali zhrnúť do:
 1. Dualizmus : vlnovo - korpuskulárne chovanie elementárnych častíc.
 2. Kvantovanie/ kvantový skok : diskrétne stavy fyzikálnych veličín (napr. kvantovanie energie v násobkoch Planckovej konštanty). 
 3. Pravdepodobnostný charakter : predpoveď dopadov a udalosti iba z hľadiska pravdepodobnosti možných scenárov.
 4. Nekomutatívnosť : v kvantovej mechanike zaleží na poradí operácii (je rozdiel najskôr zmerať polohu častice a nasledne hybnosť, resp. najskor hybnosť částice a nasledne polohu častice - vedie to k Heisenbergovému princípu neurčitosti)
 5. Nelokálnosť : previazanosť, etanglované párý častíc ich previazanosť na ľubovolnú vzdialenosť

Prečo interpretácia?

Matematický formalizmus kvantovej mechaniky je kuchárska kniha, ktorá obsahuje recepty ako predpovedať experimenty kvantitatívne aj kvalitatívne. Neobsahuje však hlbšie poznanie súvislosti a chovania sa objektov v mikrosvete. Kedže kvantová mechanika obsahuje odlišné správanie ako v makrosvete je interpretácia "filozofia kvantovej mechaniky" nesmierne zaujímavá z hľadiska otázok ako vniesť hlbšie pochopenie a súvislosti receptov matematického formalizmu kvantovej mechaniky. Ide predovšetkým o nájdenie ucelenej predstavy vysvetliť niektoré dôležité aspekty aparátu kvantovej mechaniky a ich previazanosti.

Druhy interpretácii

 1. Kodaňská interpretácia
 2. Mnoho-svetová interpretácia "Everett"
 3. De Broglie -Bohmova interpretácia
 4. Relačná interpretácia
 5. Dekoherencia
 6. GRW interpretácia (Ghirardi, Romini, Weber)

Kodaňská interpretácia

Najrožírenejší výklad kvantovej mechaniky, predovšetkým zásluhou jedným zo zakladateľov modernej kvantovej mechaniky Niels Bohr. Niels Bohr viedol dlhé debaty s A. Einsteinom o podivnostiach kvantovej fyziky. Einsteinov známy výrok "Boh nehraje kocky", ktorým jasne ukazoval svoj postoj ku kvantovej fyzike ako neúplnej teórii.


V Bohrovej predstave meranie spôsobuje zmenu výsledku. To je samozrejme správne, ďalej však hovorí, že to má duálny charakter a správa sa alebo ako "častica" alebo ako "vlnenie". Teda sú to dve vlastnosti ale jednej fenomenality. Bohr teda nehovorí, že to je oddelené ale spojené a má to vlastnosti korpuskule, alebo vlnenia v závislosti od situácie. Navrhol teda komplementárny popis kvantovej mechaniky v závislosti od zásahu merania v experimente. Dôležité zistenie bolo, že nejde merať/pozorovať obe vlastnosti súčasne "teda časticové-korpuskulárne chovanie" a "vlnové chovanie".

Poznámky autora blogu:

Kodáňska interpretácia je najlepšou interpretáciou kvantovej mechaniky bez logických sporov. Pokúsim sa nestrieť dôležité body a vysvetlenia, ktoré by ju mohli poopraviť nasledovne:
 1. Vlnová funkcia popisuje svet "pravdepodobnosti virtuálnych možnosti". Redukciou vlnovej funkcie "ľudovo kolaps vlnovej funkcie" dochádza k výtvoreniu jednej reality, konkrétnej udalosti. // Znamená to, že neexistuje jedna konkrétna realita pokiaľ je kvantový objekt vo vlnovej povahe, existujú virtuálne možnosti.
 2. Nelokálnosť previazaných "etanglovaných" častíc znamená vlnovú "virtuálnu podobu oboch častíc" kde meraním dojde k redukcii a výberu konkrétnej možnosti pre obe previazané častice súčasne // spin ↑ spin↓ resp. opačne//. Takže až aktom merania vzniká konkrétna realita, kde sa prejaví korpuskulárna vlastnosť.
 3. Bohr však asi nedokázal prijať odvážny pohľad s príspevkom, že vlnová funkcia popisuje virtuálne možnosti a realita neexistuje konkrétna "jedna" pokiaľ nedošlo k redukcii vlnovej funkcie. Zásahom, meraním, interakciou s okolím dochádza k vzniku konkrétnej reality. Názov "virtuálne možnosti" znamená, že na pozadí existujú všetky možnosti, ktoré sú v superpozícii. Samozrejme pre našu ľudskú predstavu je to náročné a hlavne si nepripúšťame, že takáto možnosť je reálna. No kvantová mechanika nás vedie práve k tomuto tvrdeniu.

Mnohosvetová interpretácia

Táto predstava sa snaží vysvetliť dualizmus tak, že pri redukcii vlnovej funkcie každá možná udalosť (z tých všetkých s určitou pravdepodobnosťou) sa zrealizujú všetky v paralelných vesmíroch, v paralelných realitách.
No je zrejme, že táto interpretácia nerieši ten superponovaný stav (vlnovou funkciou), ale skôr dodáva, že sa realizujú všetky možnosti, nie len jedna z tých všetkých vo "virtuálnom stave". Teda odpoveď prečo práve táto jedna realita z tých všetkých sa vytvorila by bola týmto pohľadom zodpovedaná tak, že vytvorili sa všetky len v paralelných realitách.
nedeľa, 18. augusta 2013

Odpoveď na vlnovo-časticový dualizmus

Hľadanie súvislosti vlnovej a časticovej povahy 

V prvom  rade je potrebné vysvetliť ako chápeme časticu v modernej fyzike. Častica je abstraktný objekt vo fyzike, ktorý má povahu, chovanie (korpuskulárne a vlnové za určitých podmienok).  Častice teda sú objekty, ktoré majú spomenutú vlastnosť, okrem iných (hmotnosť, spin, elektrický náboj atď.)
Kvantová mechanika je vystavaná na teórii o elementárnych časticiach, ktoré tvoria tzv. štandardný model.
zdroj: wikipedia


Hranice kvantového sveta

V našej bežnej skúsenosti v „makrosvete“ sa nestretávame s podobným chovaním, že ohraničený objekt ako napr. biliardová guľa sa správa korpuskulárne aj ako vlna na hladine.
Robili sa pokusy do akej veľkosti, resp. zložitosti sa prejavuje „dualizmus“.  V nasledujúcom videu je o tom prednáška:
kvantovy_svet/kvantovy_svet.mov 


sprievodné texty k problematike „hranice kvantového sveta diel č.1,č.2, č.3“:
diel č.1 -http://aldebaran.cz/...2009_33_kva.php 
diel č.2 -http://aldebaran.cz/...2009_34_kva.php 
diel č.3 -http://aldebaran.cz/...2009_35_kva.php 


Pohnútky k vyriešeniu

V prvom diely o vlnovo- časticovom dualizme tak ako boli popisované od Feynmana v jeho slávnych prednáškach je vlnovo časticový dualizmus skutočná záhada, ktorú sa nepodarilo rozlúsknuť doposiaľ  uspokojivo.

V čom je ta záhada taká markantná?

Z urobených pokusov jasne vyplýva, že správanie „DOPAD ELEKTRÓNOV“ je narušený, pozmenený v závislosti, či je možné principiálne identifikovať cez ktorý otvor elektrón preletel. Takže výsledok ovplyvňuje okolnosti samotného merania, záznamu kadiaľ elektrón prešiel. Interferencia sa vytratí pokiaľ vieme cez ktorý otvor častica prešla. Pokiaľ to nevieme a nie je to ani principiálne možné zistiť, potom máme interferenčný obrazec rozloženia dopadu.

Pokiaľ však vieme, že elektrón musel prejsť alebo cez otvor č.1, č.2 atď. musíme jednotlivé pravdepodobnosti spočítať a dostaneme obrazec bez interferencie. Táto logika sa nedá nijak pozmeniť, vedie nás to na jednoznačný výsledok. Ten však popiera interferenčný obrazec. Kvantová mechanika nás nabáda, aby sme dospeli k tvrdeniu, že ta častica musela prejsť cez oba otvory, aby sme mohli vidieť interferovať obe možnosti.


Komplikované trajektórie

Viacerí sa snažili túto záhadu vyriešiť nejakými zložitými dráhami, ktoré častice vykonávajú. No nenašlo sa žiadne riešenie cez komplikované trajektórie, ktoré by viedli na tak jednoznačné správanie, že dopady sú bez interferencie, alebo s interferenciou,  podľa aparátu kvantovej mechaniky vlnovej funkcie.
Zdá sa, že nie je možné to vysvetliť nijakou komplikovanou predstavou o zložitých dráhach častíc. To sa snažil Feynman ukázať, že táto možnosť sa zdá nepravdepodobná – komplikované trajektórie. Výsledok/prejav interferencie je práve jednoznačný a postačuje na to vlnový aparát „vodných vĺn na hladine“.

Aké iné možnosti sú

Zdá sa, že základná predstava o častici s konkrétnou trajektóriou pokiaľ ju nevieme zmerať, zaznamenať, alebo sa nijak inak principiálne nedá zistiť neexistuje! Ako to?
V našej predstave aj keď sa nepozeráme vieme, že  teleso v makrosvete muselo mať nejakú konkrétnu dráhu, aby narazilo na terč. Tento predpoklad vyplýva z našej skúsenosti z makrosveta!
No v mikrosvete zdá sa, že toto nemôžeme tvrdiť lebo narazíme na SPOR. Ten spor vedie k tomu, že by sme nemohli dostať interferenčný obrazec. Vedeli by sme, že elektrón prešiel alebo otvorom č.1 alebo č.2 a museli by sme nevyhnutne sčítať pravdepodobnosti a výsledok by bol bez interferencie.

Takže zostáva urobiť ústupok, že pokiaľ nie je možné principiálne zistiť trajektóriu, možnosť ktorá sa realizovala musíme uvažovať iba ako O VIRTUÁLNEJ MOŽNOSTI.

Teda upravené tvrdenie by bolo nasledovné:
 1. Pokiaľ nie je možné rozhodnúť ktorá alternatíva z rôznych možnosti nastala (elektrón prešiel alebo otvorom č.1 alebo otvorom č.2) potom existujú iba VIRTUÁLNE možnosti, ktoré sú v superpozícii a interferujú navzájom. To znamená, že vlnová funkcia popisuje virtuálne možnosti a ich pravdepodobnosti, že nastanú. Pokiaľ nameriame nejakú konkrétnu udalosť, potom dochádza ku tzv. „kolapsu vlnového balíka“. Teda dochádza ku výberu konkrétneho výsledku (nastala konkrétna realita) v zmysle pravdepodobnosti virtuálnych možnosti.  
 2. Častica teda nemá konkrétnu dráhu pokiaľ ju nemožno principiálne zistiť, je v stave virtuálnych možnosti, že sa niekde VYNORI (meraním zisti jej dopad – jej korpuskulárny prejav)
 3. Pokiaľ prijmeme tieto dva body paradoxy sa vytratia!
Tento pohľad nenarušuje funkčný aparát kvantovej mechaniky vlnovej funkcie, naopak presne vystihuje povahu mikrosveta a vnáša vysvetlenie ako sa zbaviť paradoxov, ktoré v tom vidíme.


V nasledujúcom blogu bude vysvetlený súvis s interpretáciou kvantovej mechaniky, aj prierez alternatív interpretácii, ich slabín, ale aj silných stránok.