Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Krátky príspevok :) Ľudia rozmýšľajú či je možné vytvoriť / stvoriť UI (umelú inteligenciu) pričom ani netušia, že všetci sme len biologické "strojčeky" pokusov a omylov evolučných mechanizmov. Tí čo to tušia si to ale nepripúšťajú /neveria tomu, resp. neuvedomujú si dôsledky tej skutočnosti. Viera každého človeka je niečo ako nahranie inštrukcii na disk, no sú inštrukcie už napálené v DNA.
Posledné príspevky

Čo na to ŠTR?

Ako poslať informáciu, teoreticky aj celú V zmysle teórie relativity nejde poslať informáciu rýchlejšie ako rýchlosť svetla vo vákuu "c". Ak by sa to podarilo bol by zrejme narušený celý koncept ŠTR (špeciálna teórie relativity) a z nej vychádzajúce súvislosti ako je relativita súčasnosti.
V kvantovej mechanika sa nachádza pojem entanglovaný (previazaný) pár. Bohr s Einsteinom vo forme EPR paradoxu viedli vášnivé debaty o tejto nelokálnej vlastnosti mikrosveta. Einstein bol nespokojný s interpretáciou KM v zmysle strašidelného pôsobenia na diaľku (tak to nazval). Snažil sa dokázať, že KM je neuplná teória a obsahuje skryté parametre. Bell tento problém matematicky vyriešil v zmysle matematického dôkazu, či za tým sú skryté parametre alebo nie su. Experimenty na previazaných pároch ukázali narušenie Bellových rovníc (nie sú za KM skryté parametre a nie je to určené vopred).Bohr mal pravdu.
Na videu: https://www.youtube.com/watch?v=_r_6G0nxYPg&feature=youtu.be&t=3191

č…

Vedomie - duša

Vedomie Asi to čo človek považuje za najsilnejší intuitívny dôkaz, že rozdiel medzi živou a neživou hmotou je práve v tom, že človek ma vedomie. To určite je pravda, že človek má vedomie. Otázka ale znie, čo to je, odkial sa to vzalo?
V oblasti neurovied nastali značné pokroky a dnes sa seriózne tým zaoberajú, aby prišli na odpoveď. Ľudský mozog je sieť neurónov,ktorá sa evolučne vyvijála. No a zdá sa, že vedomie je práve emergetný (pozri význam lat. slovo emergence) jav zapojených neurónov. No ono sa to nie len zdá, ono to tak bude.
Na tieto otázky je pekne spracovaná 6 dielna séria dokumentu v odkaze. Jeden z mála kvalitných a dobre urobených dokumentov pre laicku verejnosť.
Na témy, Boh, vedomie, evolucia, fyzika všeobecne, nove myšlienky debatujem na http://forum.freespace.sk/
robopol
Evolucia vesmíru -3.diel

Evolúcia vesmíru BOH = EMERGENCE!S poznaním ktoré sa opiera o pozorovanie vesmíru prostredníctvom rôznych zariadení z obežnej dráhy sme vyzistili, že vesmír sa vyvíja v čase a priestore. Toto zistenie je možné najmä vďaka tomu, že pri pozorovaní vesmíru sa pozeráme do minulosti. Čím presnejšie máme prístroje tým dokážeme vidieť tie detaily lepšie, čo nám umožnilo selektovať teórie v oblasti astrofyziky. Za posledných sto rokov došlo k drvivej väčšine nových poznatkov vedy ktoré vlastne sú k dispozícii za celú históriu ľudstva. Dnes je zrejme, že evolúciu je potrebné vnímať komplexne nie len pre živé organizmy. To, že neživá hmota sa formuje a vytvára zložitejšie usporiadanie a nové vlastnosti je preukázateľné na množstve pozorovaní a pokusov.  Teda niet pochybnosti, že vesmír podlieha evolúcii. Otázka skôr znie čo je mimo evolučné formovanie sa sveta/svetov? No zdá sa, že iba skostnatene predsudky a dogmy kreacionistov kt. za všetkým videli a vidia dielo stvoriteľa. V prenesenom význ…

Evolúcia - 2.diel

Evolúcia a jej význam -2.diel Nové zaujímavé pohľady - nelineárnosťKľúčovú úlohu v biologickej evolúcii zohráva práve prirodzený výber.  Prirodzený výber je intuitívny pojem, ktorý je dobre podchytený z našej bežnej skúsenosti v živote, prírode. No tento prirodzený výber skrýva aj značne zaujímavé správanie. Ide totiž o nelineárny systém. A tu to začína byť nepomerne zložitejšie, no stále uchopiteľné, do významnej miery pochopiteľné a nájdeme tu súvislosť s novou odnožou matematiky a to teórie chaosu a fraktálnych štruktúr. Dá sa povedať, že drvivá väčšina nášho sveta vôkol je práve nelineárna.  Samozrejme za čias Darwina nebolo jasne čo presne tento systém obnáša a ako sa detailne správa (poznatky matematiky 20 storočia). Tu ešte spomeniem, že túto spojitosť aj keď preukázateľnú biológovia nespomínajú (možno len o nej moc informácii nemajú a nesnažia sa to spájať J). Viac menej aj nejaké nezrovnalosti s intuitívnym konceptom/teóriou Darwina sa dajú vysvetliť správaním sa nelineárnyc…

Evolúcia časť 1

Evolúcia a jej význam -1 diel
Základný koncept biologickej evolúcie
Táto téma je tak rozsiahla, že venovať sa všetkým aspektom by vydalo na samostatnú knihu. Azda najskôr je potrebné uviesť, že túto významnú teóriu formuloval pre živé organizmy (biologická evolúcia) významný prírodovedec Charles Darwin.  Podnety na svoju teóriu získal expedíciou okolo sveta na lodi Beagle. Hlavné postavenie získali Galapagy a trinásť druhov piniek (drobné vtáky) a ich veľká podobnosť. Formuloval základný princíp evolúcie založený na: Variabilita jedincov toho istého druhu – mierne odlišnosti jedincov v populácii.Prirodzený výber – jedince lepšie adaptované meniacemu sa prostrediu sa časom presadia a rozmnožia, menej prispôsobivé časom budú vytlačené.Tento evolučný mechanizmus bol koncipovaný pre mikroevolúciu (evolučný proces prebiehajúci v rámci druhu) a makroevolúciu (proces kde vznikajú nové druhy a evolúcia týchto druhov).
Tento mechanizmus 1), 2) postuluje, že všetky živé organizmy sú postupne časom …

Nevedomosť gamblerov

ÚvodChlieb a hry // staré rímske pravidlo.  No sú aj nebezpečné hry, ktoré Vás môžu stáť aj značné úspory, no v horšom prípade aj dlhy. Človek od nepamäti mal rad hry, výzvy, adrenalín, riziko, hazard...

No a dnes na každom druhom rohu svietia blikajúce svetla miestnych herní, ktoré lákajú na zábavu o peniaze. Na internete sa to rozšírilo rýchlosťou nevídanou.  Načo chodiť do herní osobne, keď o peniaze sa dá prísť aj z domu J
Dokonca to zašlo tak ďaleko, že samotne kasína „spoločnosti ktoré prevádzajú hazardné hry“ platia rôznym špekulantom (prostredníctvom bonusov pri sprostredkovaní ďalšej obetnej ovečky), ktorí ale teraz naozaj našli zaručený spôsob ako rýchlo zarobiť peniaze práve tam kde ich hráči strácajú. Samozrejme marketingové techniky sa zlepšujú ako napr. uvítacie bonusy, keď sa zaregistrujete práve do ich kasína a začnete hrať.
Hesla kto nehrá nemôže ani vyhrať ! Samozrejme chýba tam aj druhá veta, kto nehrá nemôže ani prehrať, lebo aj to sa stáva, no gamblér ide vždy s poc…