Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Vedomie - duša

Vedomie Asi to čo človek považuje za najsilnejší intuitívny dôkaz, že rozdiel medzi živou a neživou hmotou je práve v tom, že človek ma vedomie. To určite je pravda, že človek má vedomie. Otázka ale znie, čo to je, odkial sa to vzalo?
V oblasti neurovied nastali značné pokroky a dnes sa seriózne tým zaoberajú, aby prišli na odpoveď. Ľudský mozog je sieť neurónov,ktorá sa evolučne vyvijála. No a zdá sa, že vedomie je práve emergetný (pozri význam lat. slovo emergence) jav zapojených neurónov. No ono sa to nie len zdá, ono to tak bude.
Na tieto otázky je pekne spracovaná 6 dielna séria dokumentu v odkaze. Jeden z mála kvalitných a dobre urobených dokumentov pre laicku verejnosť.
Na témy, Boh, vedomie, evolucia, fyzika všeobecne, nove myšlienky debatujem na http://forum.freespace.sk/
robopol
Posledné príspevky

Evolucia vesmíru -3.diel

Evolúcia vesmíru BOH = EMERGENCE!S poznaním ktoré sa opiera o pozorovanie vesmíru prostredníctvom rôznych zariadení z obežnej dráhy sme vyzistili, že vesmír sa vyvíja v čase a priestore. Toto zistenie je možné najmä vďaka tomu, že pri pozorovaní vesmíru sa pozeráme do minulosti. Čím presnejšie máme prístroje tým dokážeme vidieť tie detaily lepšie, čo nám umožnilo selektovať teórie v oblasti astrofyziky. Za posledných sto rokov došlo k drvivej väčšine nových poznatkov vedy ktoré vlastne sú k dispozícii za celú históriu ľudstva. Dnes je zrejme, že evolúciu je potrebné vnímať komplexne nie len pre živé organizmy. To, že neživá hmota sa formuje a vytvára zložitejšie usporiadanie a nové vlastnosti je preukázateľné na množstve pozorovaní a pokusov.  Teda niet pochybnosti, že vesmír podlieha evolúcii. Otázka skôr znie čo je mimo evolučné formovanie sa sveta/svetov? No zdá sa, že iba skostnatene predsudky a dogmy kreacionistov kt. za všetkým videli a vidia dielo stvoriteľa. V prenesenom význ…

Evolúcia - 2.diel

Evolúcia a jej význam -2.diel Nové zaujímavé pohľady - nelineárnosťKľúčovú úlohu v biologickej evolúcii zohráva práve prirodzený výber.  Prirodzený výber je intuitívny pojem, ktorý je dobre podchytený z našej bežnej skúsenosti v živote, prírode. No tento prirodzený výber skrýva aj značne zaujímavé správanie. Ide totiž o nelineárny systém. A tu to začína byť nepomerne zložitejšie, no stále uchopiteľné, do významnej miery pochopiteľné a nájdeme tu súvislosť s novou odnožou matematiky a to teórie chaosu a fraktálnych štruktúr. Dá sa povedať, že drvivá väčšina nášho sveta vôkol je práve nelineárna.  Samozrejme za čias Darwina nebolo jasne čo presne tento systém obnáša a ako sa detailne správa (poznatky matematiky 20 storočia). Tu ešte spomeniem, že túto spojitosť aj keď preukázateľnú biológovia nespomínajú (možno len o nej moc informácii nemajú a nesnažia sa to spájať J). Viac menej aj nejaké nezrovnalosti s intuitívnym konceptom/teóriou Darwina sa dajú vysvetliť správaním sa nelineárnyc…

Evolúcia časť 1

Evolúcia a jej význam -1 diel
Základný koncept biologickej evolúcie
Táto téma je tak rozsiahla, že venovať sa všetkým aspektom by vydalo na samostatnú knihu. Azda najskôr je potrebné uviesť, že túto významnú teóriu formuloval pre živé organizmy (biologická evolúcia) významný prírodovedec Charles Darwin.  Podnety na svoju teóriu získal expedíciou okolo sveta na lodi Beagle. Hlavné postavenie získali Galapagy a trinásť druhov piniek (drobné vtáky) a ich veľká podobnosť. Formuloval základný princíp evolúcie založený na: Variabilita jedincov toho istého druhu – mierne odlišnosti jedincov v populácii.Prirodzený výber – jedince lepšie adaptované meniacemu sa prostrediu sa časom presadia a rozmnožia, menej prispôsobivé časom budú vytlačené.Tento evolučný mechanizmus bol koncipovaný pre mikroevolúciu (evolučný proces prebiehajúci v rámci druhu) a makroevolúciu (proces kde vznikajú nové druhy a evolúcia týchto druhov).
Tento mechanizmus 1), 2) postuluje, že všetky živé organizmy sú postupne časom …

Nevedomosť gamblerov

ÚvodChlieb a hry // staré rímske pravidlo.  No sú aj nebezpečné hry, ktoré Vás môžu stáť aj značné úspory, no v horšom prípade aj dlhy. Človek od nepamäti mal rad hry, výzvy, adrenalín, riziko, hazard...

No a dnes na každom druhom rohu svietia blikajúce svetla miestnych herní, ktoré lákajú na zábavu o peniaze. Na internete sa to rozšírilo rýchlosťou nevídanou.  Načo chodiť do herní osobne, keď o peniaze sa dá prísť aj z domu J
Dokonca to zašlo tak ďaleko, že samotne kasína „spoločnosti ktoré prevádzajú hazardné hry“ platia rôznym špekulantom (prostredníctvom bonusov pri sprostredkovaní ďalšej obetnej ovečky), ktorí ale teraz naozaj našli zaručený spôsob ako rýchlo zarobiť peniaze práve tam kde ich hráči strácajú. Samozrejme marketingové techniky sa zlepšujú ako napr. uvítacie bonusy, keď sa zaregistrujete práve do ich kasína a začnete hrať.
Hesla kto nehrá nemôže ani vyhrať ! Samozrejme chýba tam aj druhá veta, kto nehrá nemôže ani prehrať, lebo aj to sa stáva, no gamblér ide vždy s poc…

Košický Ťuťumuťu – alebo ako sa súdiť za zrušenie fyzikálnych teórii

Už názov hovorí veľa. Toto vyznie ako konšpiračná teória, bohužiaľ/našťastie je to slovenská tragikomédia.

MysliteliaTakže máme tu niektoré prípady z Košíc ako napr. Bolčo (čo vyvratil teoriu relativity), Apjar (čo našiel teóriu všetkého),Krafčík(čo chcel zmeniť klímu hrádzkami – revitalizačný program SR) a v neposlednom rade veľkého, troj-jediného  GRSc. Alexander Jozef JÁRAYa a jeho učeníka Bukovana (ykub).
Tak máme mysliteľov z Košíc, pričom ústredná postava Alexander Jozef Jaray je neodškriepiteľne najzaujímavejšia (zrejme z hľadiska medicíny a zábavy) osobnosť. Takže zopár informácii nájdeme tu: jaray.blog.sme.sk (JA ALEXANDER SOM BOH) – rozsiahla encyklopédia myšlienok troj-jediného, alebo aj viacnásobného (Kocel, Attila, Adwerq, Junak, Hnipirdo, ...niektoré už aj neaktívne) – nicky diskutujúcich pod jeho dielami. No a keďže nepomohol rozsiahly blog a iné blogy a fóra, kde chcel presvedčiť Jaray o „omyloch fyziky“ tak sa rozhodol, že sa domôže veľkej nápravy cez Košický súd. Med…

Interpretácia kvantovej mechaniky

Úvod Matematický aparát kvantovej mechaniky nám poskytuje možnosť predpovedať rôzne experimenty. Kvantová mechanika je vystavaná na ucelenej teórii interakcii častíc a ich správania sa v mikrosvete.  
Jej hlavné aspekty/atribúty by sa dali zhrnúť do: Dualizmus : vlnovo - korpuskulárne chovanie elementárnych častíc.Kvantovanie/ kvantový skok : diskrétne stavy fyzikálnych veličín (napr. kvantovanie energie v násobkoch Planckovej konštanty). Pravdepodobnostný charakter : predpoveď dopadov a udalosti iba z hľadiska pravdepodobnosti možných scenárov.Nekomutatívnosť : v kvantovej mechanike zaleží na poradí operácii (je rozdiel najskôr zmerať polohu častice a nasledne hybnosť, resp. najskor hybnosť částice a nasledne polohu častice - vedie to k Heisenbergovémuprincípu neurčitosti)Nelokálnosť : previazanosť, etanglované párý častíc ich previazanosť na ľubovolnú vzdialenosťKvantová mechanika v súhrne "online učebnica" Prečo interpretácia? Matematický formalizmus kvantovej mechaniky j…