Príspevky

Budúcnosť kryptomien?

Obraz
Úvod Decentralizovaná platforma založená na technológii blockchainu – kryptomena. Vznikli pomerne nedávno a dnes sú v centre pozornosti viacerých. Technológia blockchainu je inovatívna a má určite budúcnosť v rôznych odvetviach. Príklady nájdeme mnohé. Koľko a akých je?coinmarketcap.com Centrálny web sumarizuje tieto coiny, ktoré sa obchodujú po celom svete na rôznych burzách.
Slabé miesta? 1.Extremá volatílnosť a špekulatívne správanie účastníkov na burzách
2. Zraniteľnosť burz a jednotlivých účastníkov ktorí su predmetom hackerských útokov.
3. Bez regulácii
4. Pranie šedej a čiernej ekonomiky
5. Manipulatívne správania (správy, vyhlásenia) v prospech a v neprospech rastu Budúcnosť? Môj pohľad je taký, že kryptomeny ešte vytvoria ďalšiu fázu veľkého rastu, plynie to z ich fraktálnej podstaty ako každého trhu /Neskončili. Nízka kapitalizácia umožňuje vstup ďalších účastníkov, čo cenu uvedie do býčieho trendu. Aktuálne je trh v strane (ani pozitívne ani negatívne správy). Je otázko…

Dynamické fraktály II

Obraz
Ako využiť teóriu chaosu v predikcii finančných inštrumentov?

Pripravujem revíziu niekoľko ročných znalosti/výskumu aj reálnych skúsenosti pri predikcii akýchkoľvek finančných inštrumentov/trhov pre získanie určitých výhod a načasovania v trhoch – vo forme ebooku, revízia ebooku dynamické fraktály.
O obchodovaní trhov sa toho popísalo veľa, často zavadzajúcich informácii, ktoré mali pre začiatočníkov niekedy katastrofálne následky. Analýza trhov je čistá priamočiara a vedecky podložená. Žiadne rozprávky o falošných výhodach. Bez skutočnej výhody predikcie (pravdepodobnostná výhoda) je to len a len o šťastí.


Fyzika 21. storočia

Úvod Nosný pilier fyziky 21 storočia pre popis gravitačnej interakcie je obecná relativita. Zvyšné interakcie (slabá , silná, elektromagnetická) sú popísané štandartným model kde dominuje kvantová fyzika (teória poľa). To je v krátkosti to, čo máme dnes. Doposiaľ sa nepodarilo prepojiť obecnú relativitu so štandartným modelom do jednej teórie nazývanej často ako teória všetkého, resp. kvantová gravitácia. Spomeniem ešte pokusy spojiť tieto teórie, resp. nahradiť ich teóriou superstrún, ktoré vyžaduje ďalšie dimenzie. Čo ešte nevieme? Z pohľadu kozmologického nevieme hlavne, či máme viac vesmírov, či Big bang je počiatkom sveta, čo bolo na úplnom počiatku. Vieme teoreticky sa priblížiť k počiatku, no samotný počiatok nemáme podchytený. Nemáme zvládnutú dynamiku vesmíru, objavujú sa nové problémy, prečo a čo môže za aktuálnu zrýchlenú expanziu vesmíru, čo drží galaxie a iné väčšie objekty pokope, čo vyformovalo štruktúry vo vesmíre. Zavádza sa pojem temná hmota, temná energia. To je ta…

Stroj času?

Obraz
Ako poslať informáciu rýchlejšie ako svetlo aj naprieč časom
Nadväzujem na predchádzajúce články ako poslať kryptovanú informáciu, Einsteinov démon. Vytvoríme malú úpravu myšlienkového experimentu, tak aby sme neboli limitovaný dvojnásobkom rýchlosti svetla a ani nebudeme potrebovať zdroj emitovaných fotónov. Urobíme to takto schematicky: Mame Alicu na planéte Zem, Bob odlieta vyspelou kozmickou raketou na cestu do vesmíru. Alica a Bob majú zariadenie kde majú entanglovane častice, dnes je možné previazať aj atómy aj sadu atómov. Pred odletom Boba si previažu svoje častice. Dohodnú sa na rovnakých pravidlách ako predtým. Budú merať na svojich previazaných časticiach - spiny. Máme častice s ½ spinom, ktoré môžu nadobudnúť smer hore alebo dole. Ostatné pravidla ostávajú až na jedno. NEZALEŽÍ NA TOM KTO PREVEDIE MERANIE AKO PRVÝ, JE ALE VELMI DôLEŽITE, ABY TO BOLO s minimálnou časovou odchýlkou. Dôležité pravidlo je to, že ak je nameraný spin hore symbolizuje to „1“, ak je nameraný spin…

Einsteinov démon

V zmysle predchádzajúceho myšlienkového experimentu sa pozrime ako to uvidí prelietavajúci pozorovateľ veľkou rýchlosťou blížiacou sa k rýchlosti svetla, aby efekt bol dostatočne viditeľný.

Previazaný pár fotónov je v KM (kvantová mechanika) nelokálny. To znamená ak dôjde ku kolapsu vlnovej funkcie a fotóny nadobudnú konkrétnu polarizáciu, tak sa to deje okamžite nad svetelnou rýchlosťou.

V zmysle STR (špeciálna teória relativity) majú letiace sústavy (pozri def. fyzika) ktoré sa voči sebe pohybujú rýchlosťou v posun súčasnosti. ŠTR zavádza pojem relativita súčasnosti. To čo je súčasné v jednej sústave z pohľadu druhej súčasne nie je.

Pozrime sa ale na previazaný pár z letiacej sústavy, podľa KM kolaps vlnovej funkcie je okamžitý nelokálny. Znamená to, že uvidíme len alebo previazane častice, alebo rozpojene (teda majú konkrétne spiny atď.). No zároveň ak použijeme vysledky ŠTR musi byť nutne to, že jedna častiča je previazaná a  druhá má konkrétny spin/polarizáciu, pretože je posu…

Kvantové šifrovanie, Einsteinov démon úvod

Obraz
Myšlienkový experiment na prenos informácii pomocou previazaných párov /vymyslený autorom blogu.

Na obr. Je zhruba v strede zdroj entaglovaných fotónov, ktorý vysiela dvojicu fotónov (jeden k Alici, druhý k Bobovi). Bob je bližšie k zdroju fotónov 0,9L, Alica je 1,1L. Bob chce poslať zmysluplnú šifrovanú informáciu K Alici, ktorú by mohla rozlúštiť iba ALICA. Ma na to sadu polarizátorov v rade za sebou. Alica ma taktiež obdobnú sadu. Technické detaily nie je nutné popisovať, pretože ide o myšlienkový pokus a nič z toho čo by sa technicky realizovať nedalo súčasnou technológiou. 
Dohodnú sa predtým na pravidlách:

1. Polarizátor môže byt nastavený vertikálne alebo horizontálne, aby zvislo a rovnobežne bolo to iste na oboch stranách u Alice a Boba, kalibrujú si najskôr smery merania.  2. Zvislý polarizovaný fotón bude znamenať „1“, vodorovne bude znamenať „0“. V tomto myšlienkovom experimente budú odosielať binárny kód, od Boba k Alici.  3. Pretože je Bob bližšie on urobí mera…

Big question?

Obraz
Ako to celé vzniklo a vyformovalo cely vesmír v čase?
Fraktál (prirodné fraktály entity) - je to spontánne zrodenie poriadku v chaose, sú všade a je to zakladná myšlienka ako sa mohlo v chaose zrodiť niečo ako život. Emergencia (eng Emergence) to dostala do finálnej podoby. Vyformovali sa aj fyzikálne zákony (pravdepodobne), vyformovali sa nové vlastnosti, získala sa nová zložitosť, nový stupeň zložitosti až po ľudské vedomie a to bez zásahov vyššej moci.To je pointa všetkého. this is true story. Príbeh ale nekončí ... Samozrejme, že tento príbeh som si nevymyslel sám. To čo do tohto príbehu vkladám osobne je prepojenie teorie chaosu a evolúcie a nie len do biologickej evolúcie, ale evolúcie celého vesmíru.

A teraz niečo, čo intuitivne nikto nečakál a ani nečaká. Ak je to tak potom človek je stroj nevyhnutne z toho vzíde človek ako výtvor emergence a zakonitosti na počiatku vesmíru "big bang"
Human machine
V zmysle vyformovania všetkého - v princípe zrodenia poriadku v chao…